Sanok

Sanok to miasto w województwie podkarpackim, leżące w Kotlinie Sanockiej w dolinie Sanu, u podnóża Gór Słonnych i Pogórza Bukowskiego. Jest oddalone o 18 km od Leska i 31 km od Rymanowa-Zdroju. W mieście organizowane są krajowe i europejskie wydarzenia sportowe, rozrywkowe i kulturalne.

Sanok jest jednym z najdalej wysuniętych na południowy-wchód miast Polski z rozwiniętym przemysłem chemicznym. Natomiast powiat sanocki może pochwalić się jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie z kopalniami ropy naftowej i rafineriami sprzed 1884 roku.

Ważnym zabytkiem miasta jest Ramerówka, zwyczajowo nazywana Arkadami. To XIX-wieczny budynek wzniesiony po pożarze miasta w 1872 roku. Stanowił początkowo kamienicę rodziny żydowskiej. Ramerowie zamieszkiwali ją od przełomu XVIII i XIX w.

Warto zwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego. To pierwsze i największe powojenne muzeum etnograficzne w Polsce. Prezentuje ono kulturę ludową pogranicza na obszarze pogórzy i wschodniej części polskich Karpat. Na terenie skansenu znajduje się terasa nadzalewowa, z której rozciąga się widok na miasto i Bieszczady oraz stanowisko archeologiczne.