Mikołajki

Mikołajki początkowo były wsią kościelną zamieszkaną przez ludność polskiego pochodzenia, głównie emigrantów z Mazowsza. W połowie XVI wieku rozpoczął się napływ osadników niemieckich. W 1726 roku król pruski Fryderyk Wilhelm I przyznał Mikołajkom prawa miejskie. Miasto wróciło do Polski po zakończeniu II wojny światowej.

Jednym z najsłynniejszych zabytków miasta jest kościół św. Trójcy wykonany według projektu znanego na całym świecie architekta, Karola Fryderyka Schinkla. Budowla została wzniesiona w stylu klasycystycznym, a w środku wierni i turyście mogą podziwiać drewniane empory, organy wykonanego przez samego Scherweita z Ełku czy sklepienie kolebkowe z kasetonami. Ściany zdobią obrazy i tablice pamiątkowe.

Mikołajki to także raj dla żeglarzy. Położone jest nad jeziorem Mikołajskim i posiada rozwiniętą infrastrukturę żeglarską. Składa się na nią przystań Żeglugi Mazurskiej i Wioska Żeglarska, w której żeglarzy mogą uzupełnić zapasy wody, wyrzucić śmieci czy odświeżyć się po wysiłku. W mieście funkcjonuje wiele wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu do biwakowania. Znalezienie serwisu motorówek również nie sprawia trudności.

Z Historii Mikołajek

Mikołajki to niewielkie, aczkolwiek z pewnością znane wszystkim miasto położone w północno – wschodniej części naszego kraju, w województwie warmińsko – mazurskim. Znajduje się nad Jeziorem Mikołajskim, należącym do obszaru tzw. Krainy Wielkich Jezior, w skład której wchodzą niezwykle malownicze tereny z niezliczonymi akwenami wodnymi oraz bardzo atrakcyjne pod względem historycznym. Mikołajki liczą sobie około 4 tysięcy stale zamieszkujących mieszkańców, jednak liczba rokrocznie przybywających tu turystów sięga nawet setek tysięcy.

Pierwotnie w miejscu, w którym znajdują się dzisiejsze Mikołajki zlokalizowana była staropruska osada, co jest bardzo charakterystyczne dla tego regionu. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z I połowy XV wieku, z 1444 roku. Prawa miejskie Mikołajki uzyskały od króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I stosunkowo późno, bo w roku 1726. Rozkwit miasta przypadł na II połowę XIX wieku, kiedy to w 1843 roku uruchomiona została żegluga na Mazurach. Wówczas to Mikołajki uzyskały status miejscowości o charakterze turystycznym. W czasie II wojny światowej po zachodniej stronie Jeziora Mikołajskiego znajdowała się placówka Abwehry, czyli niemieckiego wywiadu wojskowego. Po wojnie, w 1945 roku. Mikołajki wróciły w granicy Polski.
Nazwa miasta wywodzi się od patrona kościoła, św. Mikołaja.

Mikołajki noclegi to bardzo dobrze rozwinięta baza dla turystów.