Ruszył pierwszy etap modernizacji obiektu Babiej Góry

Na terenie Klubu „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej, ruszyła budowa ciągu pieszo-jezdnego. Prace potrwają do 28 listopada. Zubrzyca Górna noclegi zaprasza.

Zamówienie publiczne na wykonanie ciągu komunikacyjnego na terenie MKS „Babia Góra” prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upłynął 15 września 2014 r. Wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza wynosiła 311 435,74 zł brutto, a najdroższa 389 751,39 zł brutto.

W ramach zadania zostanie wykonany odcinek ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej o długości ok. 270 mb, który przebiegać będzie od ul. Płk. T. Semika do wjazdu na stadion przy Urzędzie Miejskim. Roboty objęte zamówieniem stanowią I etap realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Sportu i aktywizacja terenu Klubu Babia Góra”. Zgodnie z warunkami przetargu termin realizacji robót upływa z dniem 28 listopada 2014 r.