PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY SANU

kwatery

wymarzone

urlop

wczasowisko

turystycznie

Park Krajobrazowy Doliny Sanu (35 635 ha) – stanowi otulinę BdPN od strony północno-wschodniej i obejmuje dolinę Sanu od jego źródeł aż po Jezioro Solińskie, górskie pasmo Otrytu oraz masywy Magury Stuposiańskiej, Dwernika-Kamienia i Jeleniowatego. Od południa graniczy on z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, a od zachodu z Ciśniańsko- Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym.

Park Krajobrazowy Doliny Sanu powstał m.in. dla ochrony górnego biegu jednej z najpiękniejszych polskich rzek – Sanu. Obszar leśny, który zajmuje około 80% powierzchni Parku, tworzą głównie duże kompleksy reglowej buczyny karpackiej, z czego blisko połowę zajmują stuletnie i starsze drzewostany puszczańskie. Urozmaiceniem leśnego krajobrazu są przepiękne łąki i torfowiska wysokie, a także obszary spontanicznej sukcesji roślinności na terenach opuszczonych wsi bojkowskich. Bogatą florę naczyniową reprezentuje 806 gatunków z licznymi stanowiskami roślin wysokogórskich (38 gatunków), reglowych (64 gat.) i wschodniokarpackich oraz unikalne biocenozy torfowisk wysokich. Faunę tego malowniczego parku (około 130 gat.) reprezentują gatunki typowo puszczańskie, m.in. wszystkie duże drapieżne ssaki, żubry, prawie wszystkie gady oraz najbogatsza w polskich rzekach fauna wodna górnego odcinka Sanu. Tutaj również znajdują się miejsca lęgowe orła przedniego, orlika krzykliwego, bociana czarnego i kruka oraz wielu rzadkich gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ten dziewiczy teren chroni ponadto siedem rezerwatów przyrody, w tym pięć torfowiskowych: „Zakole” (5,25 ha), „Tarnawa” (34,40 ha), „Litmirz” (13 ha), „Łokieć” (10,28 ha) i „Dźwiniacz” (10,51 ha); rezerwat florystyczny „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku” (4,94 ha); rezerwat leśny „Hulskie im. S. Myczkowskiego” i rezerwat krajobrazowy „Krywe” (511,73 ha). Ze względu na niewielkie zaludnienie i małą penetrację terenu przez ludzi, jest to jedna z najbogatszych ostoi fauny i flory puszczańskiej w otulinie BdPN. Przebywając w tych okolicach warto zwiedzić najstarszą w Bieszczadach i najpiękniejszą zarazem bojkowską cerkiew z piramidalnymi dachami w Smolniku nad Sanem, cerkiew w Chmielu, ruiny cerkwi w Hulskiem i Krywem oraz resztki cmentarzy z zabytkowymi nagrobkami w kilkunastu nieistniejących dziś miejscowościach.

Piwniczna-zdrój noclegi, Białka Tatrzańska noclegi blisko term, noclegi zakopane tanie, noclegi Krajno, bory tucholskie noclegi z wyżywieniem

Możliwość komentowania jest wyłączona.