Zakończono roboty czerpalne w darłowskim porcie

Urząd Morski w Słupsku zakończył roboty czerpalne przewidziane na 2014 rok w darłowskim porcie. Wykonane zostały prace podczyszczeniowe na torach wodnych i podejściowych, w tym czerpanie i wywóz urobku na tzw. klapowisko (w morzu). Łączna kubatura urobku wyniosła 8 tys. m³. Wykonawcą prac była firma Detlef Hegemann Dredging GmbH z Bremen (Niemcy). Koszt robót wyniósł 303 tys. zł. Darłówko noclegi zaprasza.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku Skarb Państwa utrzymuje w ramach infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp do Portu Darłowo, następujące parametry: tor podejściowy z morza pełnego – długość 926 metrów, szerokość w dnie 60 m, głębokość 8 m; tor wodny od głowicy falochronu wschodniego do obrotnicy – długość 2420 m, szerokość 23m w osi kanału, głębokość 5,5m; obrotnica (przy „elewatorach”) – średnica 110 m, głębokość 5,5m; tor wodny od obrotnicy do mostu na rzece Wieprzy – głębokość 3,5m oraz osadnik na rzece Wieprza (na wysokości mostu).

Przed zbliżającym się okresem zimowym, w terminie do 10 listopada, dyrektor Urzędu Morskiego ogłosi  wykaz portów, w których może być prowadzona akcja przeciwlodowa oraz portów ewentualnego przebazowania kutrów i łodzi rybackich.


Możliwość komentowania jest wyłączona.